[Energibillede] Kontakt med din retning og potentiale

I den seneste tid har jeg lige så stille været ved at omstille mig fra ro med familien og en lille ny, til at skulle være mere aktiv med meditationer, kurser og forløb.

Jeg har ledt både ude og inde efter svar på hvordan jeg skal gribe det an, og har været meget opmærksom på hvordan mennesker, jeg selv oplever at reagere positivt på, positionerer sig inden for deres felt.

Og næsten hver gang har jeg været igennem en proces, hvor jeg har vurderet mig selv inden for andres kompetencefelt. I stedet for det, jeg selv har med mig.

Det har taget mig overraskende lang tid at finde ud af at jeg bliver nødt til at formulere mit eget kompetencefelt på en måde, så jeg er tydelig. I stedet for at sigte efter et udtryk og en retning, som er skræddersyet til andre.

For det, vi ser hos andre, er kun en del af den, de er. Alt det, der ligger inden under af værdisæt, livserfaring, drømme og udviklingsvej, er som oftest ikke en del af den vibration, der slår os an i vores egen symfoni.

Det udtryk, som er vores, er en samhørighed af alt det, vi selv er. Og selvom vi godt kan lande i det samme felt, og med et lignende udtryk som, en vi har spejlet os i, så er det for mig vigtigt selv at finde derhen.

Når vi vokser i vores fulde udtryk, med alt vi er, så holder vi meget bedre balancen i os selv. Når vi spejler os i andre, inspireres, motiveres, af dem til at fordybe os i den vibration, de vækker i os, så samtidig huske på at holde vores egen retning og udvikling mens vi lærer.

Hvis vi overgør fordybelsen i et delelement af os selv, når det ikke er meningen eller er balanceret, så kan det være svært at bære fundamentet for udviklingen i os selv. Og så er det nærliggende at træde ind i det fundament, andre tilbyder os at låne i deres læringsfelt.

Og hvis vi, når vi er vokset og har lært, ikke træder ind i vores egen kraft igen, men vedbliver at stå i det fundament, som er skabt for andre, så bliver vores egen balance skæv, og vores fokus bliver fordrejet.

Hver af de smukke stedmoderblomster repræsenterer et delelement. Hvis vi kun fordyber os i én blomst, selvom den gør opmærksom på sig, mister vi forbindelsen med helheden, og helhedens kraft.

Men hvis vi holder kontakten med alt, vi er, vil vi vokse stærkt og hurtigt, og vil udfolde vores retning og dybeste potentiale i en symfoni så smuk som naturens under.

Kig på billedet i sin helhed, og tag imod energien, som strømmer til dig, og skaber kontakten med den harmoniske vækst i din fulde og hele retning i dig selv.Kig på billedet, og tag imod energien, der strømmer fra det. Det kan være, du kan mærke ro blandet med opløftethed, når energien begynder at virke.

Du kan vælge at holde opmærksomheden i kortere tid, et par åndedrag, eller at fordybe dig og lade dit system samarbejde om forløsning og balancering så længe du ønsker det.

Vejledende er at 10 sekunder er nok til at skabe en bevægelse, 5-10 minutter er nok til at opstarte en passiv selvhealingsproces og 15-30 minutter sætter dit system i aktiv forløsning. Det er ok at holde pauser og lukke øjnene ved længerevarende fordybelse.


Kærlige hilsner Karina Bundgaard

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!