[Foredrag med healing]Din spirituelle udfoldelse - når kontakten spirer indefra

Karina Bundgaard Shaman, kanal og spirituel vejleder


Et kanaliseret foredrag med healing, guidet af Hvide Ørn, med støtte til at finde en stabil og meningsfuld kontakt til spiritualiteten, der strømmer som en naturlig og selvsagt del af bevidstheden og energisystemet.I mange traditioner for spiritualitet har mennesket opsøgt kontakten som noget ydre, for at kunne vække genkendelsen i det indre. Men i dag forholder det sig for rigtig mange i omvendt rækkefølge - kontakten er medfødt, eller vækkes indefra - i en tid, hvor samfundet ikke er fuldt ud omstillet til at skabe rammer og tryghed for den type af sensitivitet og bevidsthed, især de nyeste generationer bærer med sig.

Oplevelsen af at stå alene med spørgsmål, sansninger og betragtninger, som ikke er blevet mødt af omverdenen, er noget, mange mennesker med spirituel kontakt udmærket kender. Men vejledning i livet har stor indflydelse på os i de vigtige barndomsår, hvor vi skaber grundlaget for vores identitet og forståelse af verden. Vi har brug for at blive bekræftet og vejledt i det, vi oplever, fordi det er vores eget subjektive udgangspunkt for at skabe et sammenhængende verdensbillede.

Prøv at forestil dig et barn, der som den eneste kan se en helt almindelig ting som fx en kat. Og hver gang barnet spørger "Hvad er det?" bliver mødt af "Der er ikke noget." selvom katten helt tydeligt er lige der. Det kan skabe både tvivl og utryghed hos barnet, og det kan være nærmest grænseoverskridende ikke at blive rummet i sit eget udgangspunkt ved at blive belært om noget, der i barnets egen forståelse ikke er sandt. For katten ER der jo.

Mennesker med spirituel kontakt og/eller høj sensitivitet oplever denne slags inkongruens hele tiden på et meget mere subtilt plan end "en kat". Det kan være stemninger og ting, der ikke bliver sagt, men som mærkes så klart som hvis det havde været. Spirituelle oplevelser i form af billeder, fornemmelser og kontakt gennem tanke og lyd, som ikke kan bekræftes af omverdenen. Kontakt med sjælen og livsformålet gennem motivation, drive og ambition i en retning, der er menneskets helt egen, og derfor ikke passer ind i den vejledning og de rammer, omgivelserne stiller til rådighed.

Men hvis vi ikke får bekræftelse og vejledning til det, vi sanser og oplever i verden omkring os, kan det være svært at integrere de oplevelser i vores identitet og forståelse af verden. Og vi kan blive nødt til at bære den spirituelle kontakt og de sensitive sansninger som noget, der er adskilt fra vores hverdagsidentitet, og med tiden kan det skabe spaltninger i både vores identitet og den måde, vi møder verden på. For hvilke af de nuancer, vi sanser, skal vi forholde os til? Det kan trække så hårdt på vores energiressourcer at skulle jonglere med flere identiteter på den måde - eller dimensionslag, kunne man også kalde det - at vi bliver så overbelastet i vores system og kan opleve ganske "almindelige" symptomer på stress og generel træthed. Og samtidig med mangler indre og ydre rammer at læne os op af for at kunne skabe sammenhæng i alt det spirituelle og energetiske.

Men heldigvis har vi flere måder at finde ankring i det spirituelle på, blandt andet gennem mytologiskabelse, hvor vi giver energierne navne, identiteter og karaktertræk, og kalder dem guider eller lysvæsener. Eller gennem at fordybe os i de shamanistiske traditioner for at stabilisere og åbne for kontakten gennem kropsbevidsthed, fx i svedehytte eller ved fysisk pres. Eller ved at skabe så dyb en kontakt gennem bevidsthedsudvidelse, at den spiritualitet, der er kontakt med i hverdagen, har et meget større bagland at finde balance ud fra.

I dette kanaliserede foredrag med healing, guidet af Hvide Ørn, modtager deltagerne støtte til at finde en stabiliseret kontakt til den spiritualitet, der strømmer som en naturlig og selvsagt del af bevidstheden og energisystemet. Forud for foredraget bliver der udgivet en kort video med healing, som du kan finde på gennem mit nyhedsbrev, i min blog, på Facebook eller gennem Unge Spirituelle i Aarhus.

I løbet af foredraget modtager deltagerne støtte til at finde deres eget udgangspunkt for at skabe rammer og ankring, som giver mening og er brugbare i forhold til kontakten med spiritualiteten.

Kærlige hilsner Karina Bundgaard

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!